KONTAKT 

Kennel Kanyama's

Dorothy och Kjell Andersson
Hällby Sandbäcken2
6351 10 Eskilstuna
016-35 12 90
070-673 64 70 (Dorothy)
070-222 53 13 (Kjell)